Kullanım Şartları

Kolayucuz.com'un hizmetlerinden herhangi birini kullanarak veya bunlara erişerek, Kolayucuz.com'un Şartlar ve Koşullarını kabul etmiş olursunuz. Şartlar ve koşulların herhangi birine uymadığınız takdirde, bu siteyi ve/veya hizmetlerimizin tamamını kullanmanız veya bunlara erişmeniz yasaktır.

Ticari markalar ve Telif Hakları

Kolayucuz.com'un içeriği ve materyalleri ve tüm hakları saklıdır. Bu site Kolayucuz.com bir yere bağlı değildir.

Kayıt

Herhangi bir Kolayucuz.com'un hizmetine kaydolarak şu şartlar ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız: Kolayucuz.com, herhangi bir kullanıcıyı reddetme veya engelleme hakkını saklı tutar.

Hüküm ve Koşulların Değiştirilmesi

Bu hüküm ve koşulları zaman zaman önceden bildirmeksizin değiştirme hakkımız saklıdır. Değişikliklerden haberdar olmak için bu Kullanıcı Sözleşmesini periyodik olarak gözden geçirmenin sizin sorumluluğunuz olduğunu kabul edersiniz. Bu tür değişiklikler sonrasında bu siteyi kullanmaya devam etmeniz, değiştirilen hüküm ve koşulların onaylandığını ve kabul edildiği anlamına gelir.

Web Sitesi/Sunucu Kullanım Koşulları

1. Şartlar

Bu web sitesine erişerek, bu web sitesinin Şartlar ve Koşullar'ına, yürürlükteki tüm kurallarına ve düzenlemelerine tabi olmayı kabul edersiniz ve yürürlükteki yerel kurallara ve şartlara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartların hiçbirine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan materyaller geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

2. Feragat

Kolayucuz.com'un web sitesindeki materyaller "olduğu gibi" sağlanmıştır. Kolayucuz.com, hiçbir garanti vermez, ifade etmez veya ima etmez ve işbu sözleşmeyle sınırlı olmamak kaydıyla, örtülü garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlali veya diğer hakların ihlal edilmemesi de dahil olmak üzere diğer tüm garantileri reddeder.

3. Sınırlamalar

Hiçbir durumda Kolayucuz.com veya tedarikçileri, Kolayucuz.com'un internet sitesinde bulunan materyallerin kullanılmasından veya kullanılmamasından doğacak zararlardan (bunlarla sınırlı olmamak üzere veri veya kar zararı veya iş kesintisi nedeniyle) sorumlu tutulamaz. Kolayucuz.com veya Kolayucuz.com temsilcisine sözlü olarak veya bu tür bir hasar olasılığını yazılı olarak bildirilmiş olsa bile. Bazı yargı bölgelerinde zımni garantilerde sınırlamalar veya dolaylı veya olası zararlar için sorumluluk sınırlamaları bulunmadığından, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

4. Düzeltmeler ve Hatalar

Kolayucuz.com'un web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotografik hatalar içerebilir. Kolayucuz.com, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmemektedir. Kolayucuz.com, web sitesinde yer alan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Ancak Kolayucuz.com, malzemeleri güncellemek için herhangi bir taahhütte bulunmaz.

5. Bağlantılar

Kolayucuz.com, İnternet web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu bağlantılı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin Kolayucuz.com tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı kullanıcının sorumluluğundadır.

6. Yasaklanmış Eylemler ve İçerik

Herhangi bir Kolayucuz.com servisini kullanırken: Size bildirilmediği sürece diğer kullanıcılardan bilgi toplamaya çalışmak. Herhangi bir pornografik içerik yayınlamak, bu bağlantıları ve siteleri içerir. Kötü amaçlı herhangi bir içerik veya virüs yüklemek. Herhangi bir kullanıcıya kabalanmak, taciz etmek veya tehdit etmek. Yasadışı faaliyetlerde bulunmak; Kullanıcıların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyması gerekir. Irkçı ve ayrımcı konuşmalar yapmak. Kolayucuz.com'un izni olmadan herhangi bir engellemeden veya uzaklaştırmadan kurtulmaya çalışmak.

Gizlilik Politikası

Gizliliğiniz bizim için çok önemlidir. Bu doğrultuda, kişisel bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı, açıkladığımızı ve kullandığınızı anlamanız için bu Politika'yı geliştirdik. Aşağıdaki maddeler gizlilik politikamızı özetlemektedir. Kişisel bilgi toplamanın öncesinde veya sırasında, bilgilerin toplanma amaçlarını belirleyeceğiz. Kişisel bilgileri yalnızca tarafımızca belirtilen amaçları yerine getirmek veya yasaların gerektirdiği şekilde yerine getirmek, tarafımızca belirtilen amaçları yerine getirmek ve diğer uyumlu amaçlar doğrultusunda kullanacağız. Kişisel bilgileri yalnızca bu amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklayacağız. Kişisel bilgileri yasal, adil yollarla ve uygun olduğu durumlarda ilgili kişinin bilgisi veya rızası ile toplayacağız. Kişisel veriler, kullanılma amaçları ile ilgili olmalı ve bu amaçlar için gerekli olan ölçüde doğru, eksiksiz ve güncel olmalıdır. Kişisel bilgileri, makul olmayan güvenlik önlemleriyle kayıp veya hırsızlığa karşı koruyacağız, ayrıca yetkisiz erişim, açıklama, kopyalama, kullanım veya değiştirmeye karşı koruyacağız. Kişisel bilgilerin yönetimi ile ilgili politikalarımız ve uygulamalarımız hakkında müşterilerimize bilgi sunacağız. Kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasını ve korunmasını sağlamak için işimizi bu ilkelere uygun olarak yürütmeyi taahhüt ediyoruz.

Kullanıcı Sözleşmesi

Belirlenen herhangi bir ürünü fiyatını, önceden haber vermeksizin veya bildirmeden değiştirme hakkımız saklıdır. Ayrıca belirli bir ürünün içeriğini değiştirme hakkını saklı tutuyoruz - belirli bir ürünün özellikleri değişebilir ve eğer değiştirirsek eski ürün özelliklerine sahip olamayacaksınız. Ürün özelliklerinin veya marketteki herhangi bir öğenin geçerli bir sunucu dengeleme nedeni olmadan değiştirilmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Personeli, sahipleri, bilişim sahiplerini, reklamverenleri, memurları, yöneticileri, çalışanları, ortakları ve bu sunucunun personeli ile ilgili diğer tüm taraflarına tazmin etmeyi kabul edersiniz. Bu şartları kabul ederek, satın alma işleminizle ilgili olsun veya olmasın, sunucu personeline herhangi bir dava açmamayı veya başka bir yasal zorluğa girmemeyi kabul edersiniz. Bu web sitesini ve sunduğunuz hizmetlerin veya içeriğin kullanımının kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve size sunduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Size olduğu gibi sağlanmıştır ve satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal edilmeme garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddederiz. Ne biz ne de hizmete katılan herhangi birinin herhangi bir şekilde profesyonel tavsiye sağladığını ve dolayısıyla bu tür tavsiyelerin veya herhangi bir bilginin kullanılmasının sadece kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve hiçbir şekilde sorumluluğumuz olmadığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerin feragatnamelerine izin vermeyebilir ve yukarıdaki feragatname yalnızca zımni garantilerle ilgili olduğu için sizin için geçerli olmayabilir. Kâr, zarar, şerefiye, kullanım, veri veya diğer maddi olmayan zararlar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, dolaylı veya örnek niteliğindeki zararlardan sorumlu olmayacağımızı açıkça anlıyor ve kabul ediyorsunuz. (I) Hizmetin kullanımı veya yetersizliği, (II) Hizmetten yararlanılması veya kullanılmaması, (II) Girilen herhangi bir işlemden kaynaklanan ikame mal ve / veya hizmetlerin yerine getirilmesinin maliyeti. (III) Veri iletimlerinize izinsiz erişilmesi veya değiştirilmesi, (IV) Hizmetle ilgili herhangi bir üçüncü tarafın ifadeleri veya davranışları veya (V) hizmetle ilgili diğer hususlar. Belgedeki şartları kabul ederek, personel, yönetim, yöneticiler, üyeler, mal sahipleri veya bu sunucunun herhangi bir ana bilgisayarı ile ilgili herhangi bir kimseye veya herhangi bir şeye karşı herhangi bir işlem yapma hakkını kullanmaktan da feragat ettiğinizi unutmayın. Ayrıca, bu belgenin herhangi bir kısmının geçersiz olduğu veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, geçersiz olduğu veya uygulanamayan parçaların tamamen geçerli ve bağlayıcı olacağı kabul edilir. Tüm çalışanlar, mal sahipleri, bilişim sahipleri, reklamverenler, memurlar, direktörler, çalışanlar, ortaklar ve bu sunucularla ilgili diğer tüm taraflar, uygun izinlerle, sizi zorla bırakmadan, kalıcı veya geçici olarak, sizi engelleme veya erişiminizi kısıtlama hakkını saklı tutar. Kurallara uyarsanız, hiçbir zaman yasaklanmayacaksınız, sade ve basit. Kolayucuz.com servislerine erişerek, bilgisayar korsanlığı, iftira ya da kötü amaçlı oyunların bozulmasını içeren içerik oluşturmayacağınızı kabul edersiniz. Youtubers, Streamers ve Content Creators, Kolayucuz.com'un kuralları ile birlikte olduğu sürece videolarını parasal amaçlarla yayınlamaları için teşvik edilir. Kolayucuz.com'un sahip olduğu sunucularda ve oyunlarda kaydedilmiş içeriklerde herhangi bir korkunç hack, sızıntı, iftira veya kötü niyetli davranış kullanılamaz. Söz konusu kuralları ihlal eden içerik için, Kolayucuz.com'a yaratılan herhangi bir çalışmayla ilgili tüm hakları geri alınamaz bir şekilde verirsiniz ve ahlaki haklar dahil olmak üzere tüm haklarınızdan feragat edersiniz veya aldatma veya diğer kötü niyetli ve yıkıcı faaliyetler içeren içeriğe ve tüm önceki haklarınızın sizin hakkınızda olduğunu anlarsınız. Söz konusu içerik kaybedilmiş olsa bile.

Geri ödeme politikası

Tüm satışlar kesindir, iade yapamaz, durduramaz, Kolayucuz.com'u ödemenizi geri ödemesi için geri almak için gerekli herhangi bir yolla kredilendiremezsiniz. Bunu yaparken Kolayucuz.com/forumlarda devam etmekte olan hesabınıza izin vermeme ve başka Kolayucuz.com'a işlemlerinin eklenmesine veya alınmasına izin vermeme hakkımızı saklı tutarız. Zorla geri ödeme durumunda tazminat almak için gerekli yasal veya tahsil işlemlerini yapma hakkımızı saklı tutarız.